Tumblelog by Soup.io
 • Najada
 • brainwashers
 • drenchedinmanilatwilight
 • lost-in-space
 • jadex
 • orangeugarte
 • xmihaux
 • Snusmumriken
 • psychodeliryk
 • azur3wrath
 • pralina
 • slid0
 • KazeKashi
 • basia
 • juliemill
 • Solarek
 • kaktu
 • jackarma
 • Herbatoholiczka
 • andzik991
 • inajaa
 • nettle-carrier
 • deletedd
 • guyver
 • dreamer88
 • nyuu
 • doubleespresso
 • bercik
 • bestseller
 • princekarasu
 • cigarettebreak
 • zuazuzanna
 • deathbringer
 • hironie
 • arseniansodu
 • robxcoxchcesz
 • malsaine
 • wymiot
 • zlewkizpolewki
 • AnalAssassin
 • sexcuseme
 • awangardowysen
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2018

Będzie mi brakowało tego, że Ciebie kocham. Będzie mi brakowało samotnych oczekiwań na Twoje przyjście. Będzie mi brakowało radości naszych spotkań i bólu naszych rozstań. A po pewnym czasie będzie mi brakowało tego, że już nie brakuje mi Ciebie.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viala-lu la-lu
Chce mi sie wyć. Nie płakać. Wyć. Ale nie mogę. Nie mam łez. 
Reposted fromdygoty dygoty viaMaryiczary Maryiczary
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
0438 8b06 390
9065 b713 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viaRudeGirl RudeGirl
7823 dd2b 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaRudeGirl RudeGirl
9835 a2c9 390
Reposted from777727772 777727772 viakomplikacja komplikacja
1637 13bf 390
Reposted fromteijakool teijakool viameem meem
1538 850f 390
Reposted fromfungi fungi viameem meem
0284 b100 390
Reposted fromhagis hagis viameem meem
7069 f8e8
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaserenite serenite
5811 4156 390
Nomnomnom 
Reposted fromAlekwas Alekwas viameem meem

March 22 2018

5028 36a1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamalinowowa malinowowa
0782 ab21 390
Reposted fromgruetze gruetze
Reposted fromFlau Flau

March 21 2018

8899 988b 390
Reposted frommangoe mangoe viapkz451 pkz451
5605 751a 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl